ANI AHWAI@SMK SANDAKAN BESTARI 1

selamat datang ke blog saya.........harap para tetamu dapat menyumbangkan apa2 jua idea yang boleh membangunkan lagi blog ini seterusnya mampu memberikan perkongsian ilmu..........
REVIEW KOMSAS
PENGHAYATAN TEKS SASTERA
Tema
Per soalan utama dalam karya yg terungkap secara langsung ( implicit)atau secara tidak langsung (eksplisit).
Persoalan
1. Perkara-perkara kecil berhubung dengan tema.
2. Plot
3. Jenis-jenis plot
4. Kronologi
5. Tak kronologi

Binaan plot
Permulaan-perkembangan-puncak-penurunan-pelerian

Teknik plot
1. Imbas muka-ramalan akan dating
2. Suspens-perasaan ingin tahu
3. Kejutan-perubahan urutan secara tiba-tiba
4. Monolog-pengucapan watak secara bersendirian
5. Monolog dalaman-pengucapan batin watak.
6. Imbas kembali-peristiwa yang dikenang kembali
7. Dialog-percakapan antara 2 watak
8. Konflik luaran-antara watak dengan watak lain /alam sekitar
9. Konflik-perentangan dua pihak
10. Konflik dalaman-pertentangan dlam diri watak.


Latar
1. Masa
2. Tempat
3. Masyarakat
4. Suasana

Teknik Dan Bentuk Drama

1. Babak-bhgan utama dlm drama
2. Adegan-bahagian kecil dalam babak
3. Episode-peristiwa dalam careka spt sebagaisuatu aksi yg bersambungan
4. Prolog-prakata atau pendahuluan
5. Epilog-pernyataan sbg penutus karya.

UNSUR KEINDAHAN
Ayat
1. Jenis ayat yang digunakan kompleks/ringkas
2. Bilangan pjg /pendek setiap baris
Diksi
Pemilihan kata/perkatan yg digunakan dlm penyampaian memenuhi kehendak isi karya dan sesuai dengan latar cerita.

Perlambangan
Kata-kata yg digunakan utk menerangkansesuatu benda,keadaan atau peristiwa.

Aliterasi
Pengulangan bunyi konsonan (selain aeiou)

Asonansi
Pengulangan bunyi vocal (aeiou)

Rima
Keselarasan atau persamaan bunyi (Puisi)

Pengulangan (Anafora & Epifora)
Anafora-pengulangan awal baris
Epifora-pengulangan akhir baris

Sinkof-pengikatan kata
Hyperbola-bahasa kiasan secara berlebih-lebihan
Metafora-perbandingan secara terus tanpa kata bandingan
Similie-kata-kata bandingan
Pesonifikasi-unsur perorangan dan penginsanan kepada benda- benda mati,binatang,idea,atau lain-lain yg abstrak.

KAJIAN PUISI
1. Tema
2. Persoalan
3. Nilai
4. Pengajaran
5. Bentuk-ayat,perkataan,suku kata dan rima akhir,bebas/tidak bebas.
6. Gaya bahasa

Kajian prosa moden/tradisional/drama/novel
1. Tema
2. Persoalan
3. Nilai-nilai
4. Watak dan perwatakan
5. Plot/teknik plot
6. Latar
7. Gaya bahasa

0 comments:

Post a Comment