ANI AHWAI@SMK SANDAKAN BESTARI 1

selamat datang ke blog saya.........harap para tetamu dapat menyumbangkan apa2 jua idea yang boleh membangunkan lagi blog ini seterusnya mampu memberikan perkongsian ilmu..........

tetapi
dalam nada yang berbeza
selain itu
walaupun
sehubungan dengan -
sebagaimana
sebaliknya
jika dibandingkan dengan
sama dengan
berbeza dengan
walau bagaimana sekalipun
selari dengan
walau bagaimanapun
setelah dibandingkan dengan
namun demikian

Turutan

pertamanya
akhirnya
selain itu
keduanya
seterusnya
pertama sekali
selepas itu
lebih awal dari itu
lebih penting lagi

Contoh

contohnya
biar kita ambil contoh
khususnya
misalnya
mari kita mengambil contoh
terutamanya
umpamanya
apa yang dimaksudkan

Masa

akhirnya
pada masa yang sama
sesekali
dewasa ini
pada ketika itu
sebelum ini
selepas itu
pada mulanya
semenjak itu
sementara itu
serentak dengan

Kesimpulan

oleh itu
jadi
kesimpulannya
jika kita tidak
jelaslah
dapatlah disimpulkan bahawa
kesudahannya
sesungguhnya
tanpa (penglibatan/ usaha, dsb.)
pendek kata
walaupun
oleh hal yang demikian
ringkasnya
marilah kita
komitmen semua pihak
-sebagai rumusan
demikianlah
dapatkah kita membayangkan..
-kejayaan...bergantung pada
pada keseluruhannya
sebagai menggulung hujah
keengganan... bakal menyaksikan-(peribahasa)
sebelum saya mengakhiri, saya menegaskan sekali lagi...
ada ketikanya seperti

Penanda wacana umum
dengan ini
banyak pihak yang berpendapat
amnya
sememangnya
selaras dengan
lazimnya
sejajar dengan
sering kali kita
justeru itu
sementelahan pula
secara khususnya
pada kebiasaannya


PENANDA WACANA BAGI MENUNJUKKAN MAKSUD TAMBAHAN
Ini bererti
Sejajar dengan ini
Pendek kata
Justeru
Sebagai tambahan


PENANDA WACANA BAGI MENUNJUKKAN MAKSUD SEBALIKNYA
Sungguhpun
Berbanding dengan
Dalam masa yang sama
Sebaliknya
Walau bagaimana sekalipun


PENANDA WACANA BAGI MENUNJUKKAN SEBAB


Berdasarkan
Berpegang pada
Sekiranya begitu
Akibatnya
Kesudahannya


PENANDA WACANA YANG MENUNJUKKAN MAKSUD KETIKA.

Merujuk
Berbalik kepada
Akhirnya
Sementara itu
Sejenak kemudian

Penanda Wacana
i) Penanda permulaan karangan
a) Pada era globalisasi ini,
b) Pada zaman pascakemerdekaan ini,
c) Dalam meniti arus kemodenan ini,
d) Dewasa ini,
e) Pada masa ini,
f) Kini,
g) Dasawarsa ini,
h) Dalam meniti kehidupan pada marcapada,
i) Sejak sedekad yang lalu,
j) Sejak negara menikmati arus kemerdekaan,
k) Kebelakangan ini,
l) Belakangan ini,
m) Sejak akhir-akhir ini,

ii) Penanda memulakan isi baharu
a) Selain itu,
b) Di samping itu,
c) Sementara itu,
d) Lebih-lebih lagi,
e) Dalam pada itu,
f) Lain daripada itu,
g) Pada waktu yang sama,
h) Dalam pada itu,
i) Seterusnya,

iii) Penanda huraian isi karangan
a) Hal ini demikian kerana
b) Hal ini berlaku kerana
c) Hal ini terjadi kerana
d) Hal ini disebabkan oleh
e) Hal ini wujud akibat daripada
f) Hal ini bersangkut-paut dengan
g) Hal ini berpunca daripada
h) Hal ini tercetus apabila
i) Hal ini timbul apakala

iv) Penanda memberi contoh dalam karangan
a) Misalnya,
b) Contohnya,
c) Sebagai contoh,
d) Tamsilnya,
e) Sebagaimana yang kita sedia maklum,
f) Antaranya adalah seperti

v) Penanda menghuraikan contoh
a) Hal ini mengakibatkan
b) Hal ini menyebabkan
c) Oleh itu,
d) Maka,
e) Oleh hal yang demikian,
f) Oleh sebab itu,
g) Jelaslah bahawa
h) Justifikasinya,

vi) Penanda menutup isi
a) Kesannya,
b) Natijahnya,
c) Akibatnya,
d) Akhirnya,
e) Dengan itu,
f) Dengan berbuat demikian,
g) Dengan keadaan sedemikian,

vii) Penanda menulis dua huraian dalam satu ayat
Contoh:
Masalah sosial yang dibincangkan oleh masyarakat ini memang memeningkan kepala (Huraian 1) _(x)_ membimbangkan semua pihak. (Huraian 2)

a) justeru
b) malah
c) malahan
d) tambahan pula
e) sementelahan
f) sekali gus
g) di samping
h) bahkan
i) malar-malar

viii) Penanda memulakan perenggan penutup
a) Kesimpulannya,
b) Intihanya,
c) Secara tuntas,
d) Konklusinya,
e) Sebagai penutup wacana,
f) Sebagai penghias bicara akhir,
g) Sebelum mengakhiri wacana ini,
h) Secara keseluruhan,
i) Secara total,

ix) Penanda menerangkan huraian atau pendapat yang berbeza
a) Walau bagaimanapun,
b) Walakin begitu,
c) Namun demikian,
d) Daripada perspektif yang berbeza,
e) Jika dilihat dari sudut lain,
f) Dengan kata lain,
g) Kontradiksinya,
i) Di sebalik itu,
j) Dalam pada itu,
k) Dari sudut lain,

x) Penanda memulakan atau memasukkan peribahasa
a) Bak kata peribahasa, .......
b) Bak kata peribahasa Melayu, ............
c) Bak kata orang tua-tua, ...........
d) Bak kata mutiara, .........
e) Bak peribahasa, ............
f) Bak kata cendekiawan, .............
g) Persis kata peribahasa, ............
h) Persis kata peribahasa Melayu, .............
i) Persis kata orang tua-tua, ............
j) Persis kata mutiara, ............
k) Persis peribahasa, ...............
l) Persis kata cendekiawan, .............
m) Hal ini sama dengan peribahasa ..........
n) Senario ini persis dengan peribahasa Melayu, yakni .......
o) Fenomena ini dikatakan
p) Masalah ini sama dengan peribahasa ...........
q) Saya yakin rakyat Malaysia mengenali peribahasa ..........

0 comments:

Post a Comment